مدیریت زمان

خانه/مقالات/مدیریت زمان

مدیریت زمان

تالیف: دکتر فاطمه حمزوی عابدی

وقت شناسي “. اين كلمات براي شما تداعي چه چيزي را مي كنند . آيا تا كنون فكر كرده ايد كه شما فرد وقت شناسي هستند يا نه ؟ به نظر شما براي وقت شناسي به چه چيزهايي بايد توجه كنيد ؟

اولين گام براي وقت شناسي ، مديريت زمان است . شما تنها آن هنگام مي توانيد زمان را به خوبي مديريت كنيد كه واقعا بدانيد چه انتظاري از زندگي خود داريد. بنابراين شما بايد از آنچه كه واقعا مايل به انجام آن هستيد تصوري داشته باشيد، يعني دقيقا بدانيد  مي خواهيد ازجايي كه هستيد به كجا برويد.  براي يادگيري مديريت مناسب زمان، به جاي استقرار يك سيستم انعطاف ناپذير بهتر است يكسري اصول كليدي ومجموعه اي از منابع مديريت زمان را بياموزيم تا در مواقع لزوم از آنها استفاده كنيم. اين اصول ممكن است اصولي ساده مانند چگونگي تعيين اولويتها و تخصيص ساعات طولاني براي هفته هاي بعد باشد.

در اينجا مي خواهيم با مفهوم صحيح “مديريت زمان” آشنا شويم كه مقصود از آن مديريت بر زمان نيست؛ بلكه مقصود مديريت بهينه برنامه ها و فعاليتهايي است كه در بستر زمان صورت مي پذيرد. بر اين اساس با فراگيري آموز ه هاي “مديريت زمان” به مديريت شخصي(Self-Management ) در ارتباط با زندگي فردي و سازمان دست مي يابيم.

بنابر اين رويكرد، “زمان” عاملي است با قابليت انعطاف نامحدود براي دسته بندي بهينه فعاليتها كه مي تواند در خدمت افزايش توانمندي انسان قرار گيرد. به خاطر بياوريد كه چند بار در طول زندگي احساس كمبود وقت نموده و آرزو كرده ايد كه اي كاش در هر روز بجاي 24 ساعت، 48 ساعت وقت مي داشتيد؟  حال، اگر به شما بگويند آرزوي شما برآورده شده، چه احساسي خواهيد داشت؟ كليد تحقق اين آرزوي شما در آموز ه هاي علم مديريت زمان مي باشد! اين علم به شما مي آموزد كه چگونه مي توانيد بخشي از اوقات خود را آزاد كنيد؛ دقيقاً مثل موقعي كه با كمبود فضا مواجهيم و با يك مديريت صحيح نسبت به لوازم و اشيا به فضايي باز دست مي يابيم!

يكي از مهمترين مسايل انسان در هر شرايطي، هر سن و سالي و با هر مذهب و اعتقادي،  مسئله “موفقيت”  مي باشد. تمام دانشمندان و محققان نيز در تلاشند تا به انسان  ياري رسانند تا در مقابله با موضوعات مختلف به موفقيت دست يابد. تازه خودشان نيز در اين تلاش علمي و تحقيقي به دنبال كسب موفقيتند!

اولين نكته اي كه بايد در اين خصوص توجه كنيم اين است كه موفقيت تابع فرآيند است و ما بايد اركان اين فرآيند را در يك تحقيق جامع و گسترده در زندگي شخصي و سازماني خود به دست آوريم. نكته دوم به تعريف موفقيت مربوط مي شود: « موفقيت عبارت است ازدستيابي رضايتمندانه به اهداف از پيش تعيين شده، در زمان معين». بر اساس اين تعريف، اگر در زندگي خود هدفي نداشته باشيم، موفقيتي هم نخواهيم داشت و به قول يك مثل غربي، باد موافق براي كشتي بدون مقصد بي معناست! در گام دوم بر اساس يك تحليل علمي بايد فاصله خود تا اهدافمان را تعيين  و مسيري كه ما را به وضعيت مطلوب مي رساند، شناسايي كنيم.

اينك بايد توجه داشته باشيم يكي از عواملي كه موجبات رضايت ما را درفرآيند موفقيت تأمين مي كند، مسأله “زمان” تحقق هدف مي باشد. پس بايد با طراحي يك برنامه زمان بندي شده زمان دقيق تحقق اهدافمان را بدست آوريم و از اينجاست كه پاي مديريت زمان در فرآيند موفقيت به ميان مي آيد. به كارگيري آموزه هاي اين علم موجب مي شود كه ما زمان كافي براي پرداختن به برنامه هاي خود بدست آوريم تا به موقع و با هزينه معقول اهدافمان را محقق كنيم.

مهمترين اصل در مديريت زمان، اولويت بخشيدن به فعاليت ها و تقسيم آنها به امور فوري و ضروري است.  در اين صورت امور غيرفوري و غيرضروري خود به خود از زندگي ما حذف مي شوند. همچنين در طراحي يك برنامه مناسب، با توجه به رسالت و بينشي كه براي خود تعيين مي كنيم، اولاً نيازمند انتخاب و ثانياً اتخاذ تصميمات استراتژيك هستيم. آموزه هاي علم مديريت استراتژيك نيز از اينجا وارد فرآيند موفقيت مي شود و دهها تئوري و روش و شيوه ارائه مي دهد تا برنامه اي كه مسير ما را به سوي اهدافمان تعيين مي كند، كار آمدتر شود.

پس از تعيين هدف و تعيين مسير بر اساس طراحي يك برنامه زمان بندي شده با استفاده از تكنيك هاي مختلف برنامه ريزي، نوبت به اجراي برنامه مي رسد كه خود محل بحث دهها تئوري و روش اجرايي است. اما يك نكته كليدي در اين مرحله اين است كه در حين اجرا و پس از هر دوره زماني، بايد دستاوردهاي خود را ارزيابي و نتيجه آن را در برنامه اعمال كنيم. اين امر موجبات تصحيح رفتار خود و برنامه هايمان را فراهم مي نمايد كه در نتيجه اجراي آنها، قله اهدافمان فتح گردد. اينك با بررسي دقيق فرآيند موفقيت، به يك نتيجه بسيار مهم و اساسي دست مي يابيم و آن اينكه با انجام همه اين فعاليت ها و در واقع با اعمال مديريت شخصي به بخشي از توانمندي هاي بيكران خويش مي رسيم و با تحقق اهدافمان، گوهر گرانبهاي خود را در بستر شيرين “موفقيت” مي يابيم!

روش هاي مديريت زمان

اصول مديريت زمان ساده ولي کارآمدند:
1- تعيين اهداف بلندمدت

تمرين

حداقل روزي يکبار از خود بپرسيد در سالهاي آينده قرار است چگونه باشيد. براي برنامه ريزي بهتر يك تكه كاغذ برداريد و موارد زير را شرح دهيد؛

 • مي خواهيد تا سال آينده به چه اهدافي دست يافته باشيد. براي تعيين اين موضوع بهتر است دورنمكايي كلي تر از اهداف خود نيز داشته باشيد، مثلا بدانيد تا ده سال آينده به صورت كلي مي خواهيد به كجا برسيد، سپس با در نظر گرفتن اين هدف كلي براي سال آينده خود برنامه ريزي كنيد. بهتر است از تخيل خود به خوبي استفاده كرده و انشايي از وضعيت ايده آل خود در آن زمان بنويسيد. سعي كنيد تا جايي كه مي شود اين اهداف را جامع تر و دقيق تر كنيد، البته اين بدين معنا نيست كه سال آينده شما كاملا به همين شكل خواهيد بود. هر فردي همانطور كه رشد مي كند، اهدافش نيز تغيير مي كنند بنابراين جاي تغيير را در ذهنتان باز نگه داريد.
 • براي اين كه سال آينده به اين اهداف رسيده باشيد بايد چه كارهايي را انجام دهيد؟ ليستي از فعاليت هاي لازم براي رسيدن به اين وضعيت را فراهم كنيد.

2- تعيين اهداف کوتاه مدت.

تمرين

رسيدن به قله با قدمهاي کوچک ممکن است. تا به حال کسي نتوانسته با يک قدم بزرگ و ناگهاني به قله برسد. بنابراين فعاليتهايي را كه لازم است در سال آينده انجام بدهيد با توجه به زماني كه داريد و ترتيب آنها در 12 ماه تقسيم بندي كنيد. حال شما هدف كلي هر ماه را مي دانيد. در پايان هر ماه بنشينيد و اهداف و فعاليتهاي آن ماه را در چهار هفته تقسيم بندي كنيد. به همين ترتيب در پايان هر هفته با توجه به هدف كلي هفته بعد، فعاليتهاي لازم را در هفت روز هفته پخش كنيد. بدين ترتيب شما در آغاز هر روز مي دانيد تا آخر شب بايد چه كارهايي را انجام دهيد و اين كمك بسيار بسيار بزرگي است.

3- در شروع هر کار نتيجه نهايي را از خود بپرسيد. از خود بپرسيد آيا انجام اين كار مرا به هدف نهاييم نزديك تر مي كند؟ يا آيا با بهبود سلامت و توانايي جسماني و روانيم مرا براي تحقق هدفم آماده تر مي سازد؟ آيا با رفع خستگي ها مرا در تحقق بخشيدن به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت تواناتر مي كند؟ در صورتي كه جواب هر سه سوال منفي بود آن كار را كنار گذاشته و به انجام فعاليت سودمندتري مشغول شويد.
4- يک برنامه روزانه تهيه کنيد. به خاطر داشته باشيد برنامه هاي خوب انعطاف پذير و قابل تغييرند. آنها منطبق با توانمندي هاي فرد تنظيم مي شوند و هميشه پنج درصد از زمان را به اتفاقات پيش بيني نشده اختصاص مي دهند.

 تمرين

يك برنامه روزانه باتوجه به اهداف كوتاه مدتتان تهيه كنيد. در تهيه اين برنامه به موارد زير دقت كنيد.

 • زمان كافي براي انجام كارهاي روزمره مثل استحمام، صرف غذا و غيره و همچنين استراحت و خواب براي خود بگذاريد. كساني كه در برنامه خود سعي مي كنند زمان بسيار كمي را به اين موارد اختصاص دهند معمولا پس از مدت كوتاهي از انجام برنامه سرباز مي زنند. يك تخمين متوسط براي استراحت و خواب ، هفت تا نه ساعت است. براي ساير موارد چند روز زمان صرف شده را اندازه بگيريد و ميانگين آنها را لحاظ كنيد.
 • همان طور كه گفته شد پنج درصد از زمان را براي موارد پيش بيني نشده كنار بگذاريد. در يك برنامه روزانه ، پنج درصد زمان حدودا برابر يك ساعت و ده دقيقه خواهد بود.
 • در هر روز زماني را براي ورزش و تفريح اختصاص دهيد. اين امر اگرچه مقداري از زمان شما را مي گيرد، اما در عوض توانيي جسمي و ذهني شما را افزايش مي دهد. به طوري كه زمان لازم براي انجام كارها به شدت كاهش مي يابد.
 • كارها را در زمانهاي يك يا دو ساعته تقسيم كنيد و بين هر يك تا دوساعت 10 دقيقه تا بيست دقيقه زمان براي استراحت بگذاريد. اين زمان جداي از وقتيست كه براي استراحت كلي گذاشته ايد.

حال يك نمونه از برنامه ريزي روزانه خود را در اينجا بنويسيد

4- بسياري از مردم مي گويند برنامه ريزي برايشان وقت گير است. آنها از محاسبه اي ساده عاجزند: نيم ساعت برنامه ريزي خوب مساوي است با 23ساعت و نيم زندگي مفيد.
5- مسووليت ها را تقسيم کنيد. هيچ کس نمي تواند همه کارها را به عهده بگيرد و به سرانجام برساند، اما با تقسيم مسووليت ضمن آن که زمان بيشتري خواهيد داشت به ديگران حس مفيد بودن هديه داده ايد.
6- اول به توانمندي هايتان نگاه کنيد و بعد به سودمندي کار. گاهي کاري که به خيالمان سود کلاني دارد بر توانمندي هايمان منطبق نيست و زمان زيادي را بايد صرف سر هم بندي آن کنيم.
7- يک تقويم روميزي بخريد و امور مهم تا ماه آينده را در آن يادداشت کنيد. هر هفته امور مهم را از تقويم به برنامه هفتگي منتقل کنيد.
8- از کارهاي مهم هفته فهرست تهيه کنيد.

تمرين

فهرست كارهاي اين هفته تان را اينجا بنويسيد.
9- همان طور كه قبلا در تمرين ذكر شد وقتي براي استراحت و تفريح در نظر بگيريد. روان شناسان معتقدند در ازاي 45دقيقه کار مفيد 15دقيقه استراحت حق شماست.
10- وقت خوارها را پيدا کنيد و از آن فاصله بگيريد.

تمرين

قبل از اينكه به برنامه ريزي بپردازيد، يك هفته به ثبت كارهاي روزانه تان بپردازيد. هر كاري را كه انجام ميدهيد در دفترچه اي يادداشت كنيد و زمان شروع و پايان آن را نيز بنويسيد، مثلا تماشاي تلويزيون از ساعت 7.30 تا 10 شب. در پايان هفته اين يادداشت ها را بررسي كنيد و ببينيد چه كارهاي غير ضروري و بي فايده اي انجام داده ايد و هركدام چقدر از وقت هفتگي شما را اشغال كرده اند. اين بررسي شما را به نتايج جالبي خواهد رساند، خيلي ها بيش از 50 درصد زمان بيداريشان را به انجام كارهايي مشغولند كه بي فايده و غير ضروريست. البته باز هم خاطر نشان مي كنم شما حتما بايد هر روز وقتي را براي انجام كارهاي مفرح و تقويت روحيه و جسم خود قرار دهيد. در غير اين صورت پس از مدت كوتاهي بسيار خسته مي شويد وادامه برنامه برايتان غير ممكن مي شود.

11- اجازه ندهيد کارها روي هم تلنبار شوند.
12- نه گفتن را ياد بگيريد. هر پيشنهادي که عليه برنامه هفتگي شماست رد کنيد. رد کردن يک ميهماني به معناي اين نيست که هرگز دوباره به آن دعوت نخواهيد شد.
13- هيچ شروعي را براي فردا نگذاريد.
14- هيچ تاخيري حتي چند دقيقه را هم مجاز ندانيد. شکسپير مي گويد 3 ساعت زودتر رسيدن بهتر از يک دقيقه دير کردن است.
15- اجازه ندهيد انتظار کشيدن وقت مفيدتان را هدر دهد. مردم معمولا ترجيح مي دهند زماني که منتظر تلفن يا فرد مهمي هستند ، قدم بزنند و بي هدف اين طرف و آن طرف بروند. در اين دقايق مي شود انبوهي از مطالب تازه ياد گرفت ، خبرهاي روز را خواند يا کارهاي کوچک و لازم طول روز را انجام داد.

تمرين

كارهايي را كه مي توانيد در زمان انتظار انجام دهيد مشخص سازيد. براي مثال يادداشتهايي از لغات سخت زبان و يا فرمولهاي فيزيك و شيمي تهيه كنيد و در زمانهاي انتظار به مطالعه آنها بپردازيد، يا يك روش مناسب براي تجديد قواي جسمي و روحي، مثل آرميدگي يا نرمش هاي ساده را ياد بگيريد و در اين زمانها به آنها بپردازيد.

ليستي از كارهاي مناسب براي زمان انتظار:
16- مواد غذايي فاسد نشدني را براي 2 تا 3 ماه آينده خريداري کنيد.
17- وقت ملاقات با پزشک را به صبح زود موکول کنيد. به اين ترتيب مثل بقيه بيماران پشت در، انتظار نمي کشيد.
18- ملاقات هاي وقت گير و بي حاصلي را که به آنها مشتاق نيستيد ، پيش از وقت ناهار يا پايان ساعات اداري برنامه ريزي کنيد. هيچ فرد پرچانه اي حاضر نيست براي حرفهاي اضافه از ناهار يا استراحت جلوي تلويزيون در منزلش بگذرد.
19- کارهايي که به آنها علاقه نداريد ، معمولا وقت بيشتري مي گيرند. براي انجامشان از روش پنير سوئيسي استفاده کنيد. روان شناسان مي گويند در اين روش بايد فعاليت نامطلوب را به اجزاي کوچک تر تقسيم کنيد. ابتدا جزيي را که از همه کوچکتر است ، براي انجام انتخاب کنيد. به محض پايان ، بقيه کار را رها کنيد و به فعاليت هاي روزانه مطلوبتان مشغول شويد. بعد برگرديد و جزء کوچک بعدي را شروع کنيد. از نظر روان شناسي هر بار که از کار دست مي کشيد ميل و اشتياق تان براي تمام کردن فعاليتي که به آن مشغول بوده ايد بيشتر مي شود. در نتيجه انجام کار روال تندتري پيدا مي کند.
20- مهمترين جزو مديريت زمان، قانون ارجحيت است. هدف اين قانون درک اولويت کارهاست. به اين معنا که بدانيم چه کاري در چه زماني مهمتر است. يک روان شناس مي گويد انجام کار درست در هر زمان از درست انجام دادن کار بهتر است.
با قانون ارجحيت مي توان کار درستي را که قرار است انجام شود پيدا کرد. سالها پيش يک محقق ايتاليايي نظريه اي علمي مطرح کرد که بعدها به اصل بيست- هشتاد يا پارتو معروف شد. يکي از مصاديق اين قانون زمان است. به اين ترتيب که80 درصد وقت ما صرف 20 درصد از مسائل مي شود اما اين که 20درصد مشکلات ارزش بلعيدن 80 درصد وقت ها را دارند يا نه ، مساله اي است که با قانون ارجحيت حل و فصل مي شود. به اين معنا که اگر قرار است چهار پنجم وقت ما صرف يک پنجم مسائل شود ، بايد در انتخاب کارهايي که قرار است انجام شود دقت بيشتري کنيم و آنها را براساس علايق و شرايط اولويت بندي کنيم.

تمرين

فعاليتهاي هفته تان را بر اساس درجه اهميت و فوريت اولويت بندي كنيد، بهشكلي كه به مهمترين كار نمره 1 دهيد و به همين ترتيب پيش رويد. كم اهميت ترين كار بزرگترين عدد را به خود اختصاص مي دهد. هر روزي كه به علت وقوع حوادث پيش بيني نشده با كمبود وقت مواجه شديد، از كم اهميت ترين كارها شروع به حذف كنيد تا وقت كافي براي انجام امور مهم تر داشته باشيد. در برنامه ريزي نيز هميشه از مهمترين مورد شروع كنيد و اگر وقت كافي داشتيد سراغ كارهاي بي اهميت تر برويد.
21- بهتر است براي هر بار موفقيت در برنامه هفتگي يا روزانه به خودتان جايزه بدهيد.
22- جايي روي ديواري بنويسيد «هيچ کس 2بار زندگي نمي کند.» هر روز حداقل يک بار آن را نگاه کنيد.
23- هنگامي که مشغول انجام جزء مهمي از برنامه روزانه هستيد ، تلفن را از پريز بکشيد. اگر ديگران کار مهمي دارند حتما دوباره زنگ خواهند زد. اين جور وقت ها جوابگويي تلفن مفيد نيست. خيلي ها آنقدر کنجکاوند که دست از کار مي کشند و کنار جوابگو مي ايستند. اگر واقعا منتظر پيغام مهمي هستيد ، بهتر است جوابگو را روي کمترين صدا تنظيم و به دورترين اتاق منتقل کنيد.
24- ضربان جسمتان را بشناسيد. بعضي ها صبح ها توانمندترند. بعضي ها ظهرها ، گروهي غروبها يا شب ها. کارهاي مهم را در ساعاتي که قدرتمندتريد تمام کنيد.
25- گنجه لباسهايتان را مرتب کنيد. اين يکي ممکن است به نظر عجيب باشد اما در کمدي نامرتب پيدا کردن پيراهن محبوبتان حداقل نيم ساعت وقت مي طلبد.
26- هنر اهمال هوشمندانه را فراموش نکنيد. در انجام هر کاري از خود بپرسيد آيا جزيي هست که انجام آن لزومي نداشته باشد ، يا بتوان از آن صرف نظر کرد؟.
27- اين قانون آخر از همه جدي تر است : «لطفا يک ساعت به مچ دستتان ببنديد.» زندگي از آدمهاي بي ساعت خوشش نمي آيد.

توسط | 2017-07-02T10:50:59+00:00 دسامبر 29th, 2014|مقالات|147 دیدگاه

درباره نویسنده :

147 نظر

 1. GrvVemia آوریل 6, 2018 در6:27 ق.ظ

  Disease information also contains links to the primary and secondary symptoms of the disease. buy discount viagra online herbal viagra for sale free samples of viagra [url=http://viagraforsalebrc.com/]herbal viagra for sale[/url] Options include lorazepam Ativan , diazepam Valium , chlordiazepoxide Librium , and alprazolam Xanax, Niravam. OK’

 2. Brdsoice آوریل 6, 2018 در6:28 ق.ظ

  Many experts recommend that people with a UTI should drink cranberry juice, which contains hippuric acid that tends to lower the pH acidify of urine. how to use viagra buy viagra online usa real viagra online [url=http://viagra-onlinenas.com/]online viagra prescription[/url] An absorbable gas is injected into the abdomen to help make room for the laparoscope and surgical tools. OK’

 3. Lqwclund آوریل 8, 2018 در6:03 ق.ظ

  canadian payday loan cash advance online loan payment calculator [url=http://advances.us.com/]cash advance payday loans online[/url] OK’

 4. KwxTauts آوریل 8, 2018 در8:45 ق.ظ

  best payday loan website online payday loans fast bad credit loan [url=http://cashfast.us.com/] fast payday loan[/url] OK’

 5. Krvhiree آوریل 8, 2018 در7:51 ب.ظ

  bad credit payday loans in payday loan installment fast loans with bad credit [url=http://installment.us.com/] payday loan installment[/url] OK’

 6. Krvhiree آوریل 8, 2018 در7:57 ب.ظ

  small payday loans bad credit personal installment loan loan cash [url=http://installment.us.com/] installment loans[/url] OK’

 7. Krvhiree آوریل 8, 2018 در9:06 ب.ظ

  apply for payday loan online installment loan bad credit instant payday loan [url=http://installment.us.com/] bad credit installment loans[/url] OK’

 8. Btccivala آوریل 10, 2018 در6:40 ب.ظ

  cialis 5mg cialis soft cialis without prescription [url=http://howtoopenarestaurantin30days.com/]tadalafil cialis[/url] OK’

 9. Btccivala آوریل 10, 2018 در6:45 ب.ظ

  buy tadalafil 20mg price tadalafil citrate order cialis [url=http://howtoopenarestaurantin30days.com/]cialis 20 mg[/url] OK’

 10. bgcsoice آوریل 10, 2018 در6:51 ب.ظ

  buy generic viagra cheapest viagra prices viagra india [url=http://officialsaintsnflproshop.com/]generic viagra online[/url] OK’

 11. bgcsoice آوریل 10, 2018 در7:05 ب.ظ

  viagra pill order viagra online low cost viagra [url=http://officialsaintsnflproshop.com/]viagra 50mg[/url] OK’

 12. BddGusly آوریل 11, 2018 در10:44 ب.ظ

  soft tabs viagra discount viagra brand name viagra on line [url=http://download4os.com/]buy discount viagra[/url] OK’

 13. Btccivala آوریل 11, 2018 در10:49 ب.ظ

  cialis without prescription buy cialis without prescription cialis pill [url=http://howtoopenarestaurantin30days.com/]cialis price[/url] OK’

 14. BddGusly آوریل 11, 2018 در10:50 ب.ظ

  viagra by mail where to buy viagra viagra suppliers [url=http://download4os.com/]online generic viagra[/url] OK’

 15. bgcsoice آوریل 11, 2018 در11:29 ب.ظ

  viagra purchase canada viagra viagra wholesale [url=http://officialsaintsnflproshop.com/]generic viagra online[/url] OK’

 16. bgcsoice آوریل 11, 2018 در11:51 ب.ظ

  discount viagra purchase viagra online online order viagra [url=http://officialsaintsnflproshop.com/]new viagra[/url] OK’

 17. BddGusly آوریل 12, 2018 در12:05 ق.ظ

  free sample of viagra order viagra pink viagra [url=http://download4os.com/]buy viagra[/url] OK’

 18. usa drugstore آوریل 12, 2018 در6:12 ب.ظ

  buy cheap pills http://online-medications.men overnight shipping.

 19. bsrVemia آوریل 13, 2018 در5:56 ق.ظ

  kamagra viagra when will viagra go generic buy brand name viagra cost [url=http://fviagrajjj.com/#]buy real viagra online[/url] OK’

 20. bsdfsoice آوریل 13, 2018 در5:58 ق.ظ

  discount viagra buy brand viagra best price viagra [url=http://viagapharmaked.com/#]viagra pill[/url] OK’

 21. online-medications.men آوریل 13, 2018 در6:01 ق.ظ

  cheap price for http://online-medications.men/ order online.

 22. bsrVemia آوریل 13, 2018 در6:02 ق.ظ

  best price viagra name brand online branded viagra viagra coupon [url=http://fviagrajjj.com/#]buy viagra soft[/url] OK’

 23. JtbfSTOWL آوریل 13, 2018 در2:57 ب.ظ

  herbal viagra reviews cheapest viagra professional generic viagra pills [url=http://viagraocns.com/#]buy viagra online no prescription[/url] OK’

 24. jyfdGusly آوریل 14, 2018 در2:59 ق.ظ

  erectile dysfunction viagra viagra dose generic brands viagra online [url=http://usa77www.com/#]viagra story[/url] OK’

 25. jyfdGusly آوریل 14, 2018 در3:06 ق.ظ

  viagra pro where to buy viagra online sublingual viagra [url=http://usa77www.com/#]buy viagra on line[/url] OK’

 26. bsdfsoice آوریل 14, 2018 در3:09 ق.ظ

  viagra canada viagra without prescription cheap generic viagra [url=http://viagapharmaked.com/#]generic viagra rx[/url] OK’

 27. JtbfSTOWL آوریل 14, 2018 در3:28 ق.ظ

  viagra wikipedia buying viagra online cheap viagra without prescription [url=http://viagraocns.com/#]female viagra pills[/url] OK’

 28. bsdfsoice آوریل 14, 2018 در7:36 ق.ظ

  viagra in canada viagra samples buy generic viagra [url=http://viagapharmaked.com/#]cheap viagra uk[/url] OK’

 29. jyfdGusly آوریل 14, 2018 در7:37 ق.ظ

  no prescription viagra online order viagra canadian viagra [url=http://usa77www.com/#]generic viagra india[/url] OK’

 30. bfsxerots آوریل 14, 2018 در7:59 ق.ظ

  brand pfizer viagra viagra natural cheapest viagra in uk [url=http://canadiannowv.com/#]viagra safe[/url] OK’

 31. jyfdGusly آوریل 14, 2018 در8:05 ق.ظ

  generic viagra cheap viagra online without prescription viagra 100mg price [url=http://usa77www.com/#]pfizer viagra[/url] OK’

 32. bsdfsoice آوریل 14, 2018 در8:09 ق.ظ

  sample viagra cheap viagra pills viagra pills [url=http://viagapharmaked.com/#]female viagra pills[/url] OK’

 33. jyfdGusly آوریل 14, 2018 در8:16 ق.ظ

  viagra ingredients what would happen if a girl took viagra cheap viagra for sale [url=http://usa77www.com/#]viagra online[/url] OK’

 34. jyfdGusly آوریل 14, 2018 در8:22 ق.ظ

  buying viagra in canada side effects of viagra price viagra [url=http://usa77www.com/#]viagra brands[/url] OK’

 35. background check آوریل 14, 2018 در8:42 ب.ظ

  National criminal history record check wa health form, http://background-check-services-for-landlords.science/ police background check kentucky.

 36. bsrVemia آوریل 14, 2018 در8:47 ب.ظ

  soft tab viagra order viagra professional buy viagra uk [url=http://fviagrajjj.com/#]cheapest viagra online[/url] OK’

 37. bgfsoice آوریل 14, 2018 در11:47 ب.ظ

  viagra generic viagra suppliers online generic viagra [url=http://loviagraosn.com/#]generic viagra review[/url] OK’

 38. LenSTOWL آوریل 14, 2018 در11:58 ب.ظ

  free viagra pills viagra 50mg where can i buy viagra [url=https://newviagrakfv.com/#]viagra 100mg dosage[/url] OK’

 39. services-for-employers آوریل 15, 2018 در6:25 ق.ظ

  Tenantverification, http://background-check-services-for-employers.science county court system.

 40. LenSTOWL آوریل 15, 2018 در6:34 ق.ظ

  online viagra viagra online buy brand generic order viagra [url=https://newviagrakfv.com/#]cheapest viagra professional[/url] OK’

 41. bgfsoice آوریل 15, 2018 در6:36 ق.ظ

  viagra buy viagra online how does viagra work [url=http://loviagraosn.com/#]discount viagra online[/url] OK’

 42. vxdcivala آوریل 15, 2018 در7:45 ق.ظ

  discount cialis cialis 20 mg cialis no prescription [url=http://hitcialisosn.com/]buy cialis without prescription[/url] OK’

 43. vxdcivala آوریل 15, 2018 در7:51 ق.ظ

  cialis tadalafil cialis brand buy tadalafil [url=http://hitcialisosn.com/]cialis canada[/url] OK’

 44. bscerots آوریل 15, 2018 در8:03 ق.ظ

  brand name viagra on line buy viagra online viagra prescription uk [url=http://onlineviaqer.com/#]viagra 50mg[/url] OK’

 45. LenSTOWL آوریل 15, 2018 در8:07 ق.ظ

  sample viagra viagra online canadian pharmacy generic viagra [url=https://newviagrakfv.com/#]viagra brand name[/url] OK’

 46. services background check آوریل 15, 2018 در12:35 ب.ظ

  Jackson county west virginia public records, http://background-check-services.science/ arizona employment background check laws.

 47. bsdcGusly آوریل 15, 2018 در12:47 ب.ظ

  name brand viagra online buy viagra online viagra and high blood pressure [url=http://setviagraeja.com/#]viagra story[/url] OK’

 48. bsdcGusly آوریل 15, 2018 در12:49 ب.ظ

  viagra uk viagra prices viagra substitute [url=http://setviagraeja.com/#]viagra canada[/url] OK’

 49. background check renter آوریل 15, 2018 در2:12 ب.ظ

  Allegheny county jail inmate search, http://background-check-renter.science/ florida public records law 119.

 50. LenSTOWL آوریل 15, 2018 در2:28 ب.ظ

  viagra over the counter buy real viagra viagra alternatives [url=https://newviagrakfv.com/#]viagra wholesale[/url] OK’

 51. bscerots آوریل 15, 2018 در5:39 ب.ظ

  buy viagra no prescription brand name viagra on line viagra buy now [url=http://onlineviaqer.com/#]online viagra order[/url] OK’

 52. LenSTOWL آوریل 15, 2018 در5:48 ب.ظ

  cheap viagra without prescription viagra is generic viagra safe [url=https://newviagrakfv.com/#]real viagra for sale[/url] OK’

 53. vxdcivala آوریل 15, 2018 در5:55 ب.ظ

  cialis 20 mg cialis online what is tadalafil [url=http://hitcialisosn.com/]cialis cost[/url] OK’

 54. LenSTOWL آوریل 15, 2018 در6:12 ب.ظ

  buy discount viagra order viagra buy cheap generic viagra [url=https://newviagrakfv.com/#]viagra dosage recommended[/url] OK’

 55. bsdcGusly آوریل 15, 2018 در6:15 ب.ظ

  generic viagra india pharmacy viagra alcohol and viagra [url=http://setviagraeja.com/#]viagra order[/url] OK’

 56. background-check-rental آوریل 15, 2018 در6:15 ب.ظ

  Criminal reference check, http://background-check-rental.science employment drug testing what do they test for.

 57. bscerots آوریل 15, 2018 در6:16 ب.ظ

  viagra brand for sale cheap viagra online sildenafil viagra [url=http://onlineviaqer.com/#]free viagra without prescription[/url] OK’

 58. bscerots آوریل 15, 2018 در6:57 ب.ظ

  buy cheap generic viagra women taking viagra womens viagra [url=http://onlineviaqer.com/#]brand generic online viagra[/url] OK’

 59. bsdcGusly آوریل 15, 2018 در6:57 ب.ظ

  brand name viagra online sales cheapest generic viagra viagra and alcohol [url=http://setviagraeja.com/#]buy viagra uk[/url] OK’

 60. background check service for employers آوریل 15, 2018 در7:55 ب.ظ

  Criminal background check texas fingerprinting, http://background-check-service-for-employers.science/ criminal records search by phone number.

 61. check background آوریل 15, 2018 در10:29 ب.ظ

  Criminal history report free, http://background-check-records.science/ marion county court records oregon.

 62. wbzbreli آوریل 15, 2018 در10:34 ب.ظ

  viagra on line buy viagra online viagra spam [url=http://junkmarketstyleevents.com/#]viagra tablet[/url] OK’

 63. vxdcivala آوریل 15, 2018 در10:47 ب.ظ

  cheap tadalafil generic cialis online cialis without a prescription [url=http://hitcialisosn.com/]tadalafil reviews[/url] OK’

 64. background check providers آوریل 16, 2018 در2:42 ق.ظ

  Riverside county public criminal records, http://background-check-providers.science/ crime investigator.

 65. bscerots آوریل 16, 2018 در2:45 ق.ظ

  online order viagra viagra before and after pictures buy viagra no prescription [url=http://onlineviaqer.com/#]online name brand viagra[/url] OK’

 66. vxdcivala آوریل 16, 2018 در3:07 ق.ظ

  cialis brand tadalafil cialis cialis brand [url=http://hitcialisosn.com/]cialis 20mg[/url] OK’

 67. bgfsoice آوریل 16, 2018 در3:17 ق.ظ

  viagra reviews viagra information alternative to viagra [url=http://loviagraosn.com/#]online pharmacy viagra[/url] OK’

 68. bgfsoice آوریل 16, 2018 در3:39 ق.ظ

  viagra women viagra online without prescription viagra reviews [url=http://loviagraosn.com/#]buy viagra online without prescription[/url] OK’

 69. bscerots آوریل 16, 2018 در4:00 ق.ظ

  viagra for women lowest cost viagra liquid viagra [url=http://onlineviaqer.com/#]viagra canada pharmacy[/url] OK’

 70. vxdcivala آوریل 16, 2018 در4:29 ق.ظ

  order cialis online cialis daily tadalafil generic [url=http://hitcialisosn.com/]generic tadalafil[/url] OK’

 71. vxdcivala آوریل 16, 2018 در4:44 ق.ظ

  tadalafil best price tadalafil tablets cialis soft tabs [url=http://hitcialisosn.com/]tadalafil cialis[/url] OK’

 72. bscerots آوریل 16, 2018 در4:55 ق.ظ

  natural alternative viagra viagra and women buying viagra without prescription [url=http://onlineviaqer.com/#]real viagra online[/url] OK’

 73. wbzbreli آوریل 16, 2018 در5:43 ق.ظ

  cheap generic viagra what happens if a girl takes viagra viagra for sale [url=http://junkmarketstyleevents.com/#]order viagra online without a prescripti[/url] OK’

 74. dczsoice آوریل 16, 2018 در2:46 ب.ظ

  sildenafil viagra viagra use viagra price comparison [url=http://menedkkr.com/#]viagra online without prescription[/url]

 75. nsxdausy آوریل 16, 2018 در3:09 ب.ظ

  do you need a prescription for cialis cialis generic tadalafil [url=http://gocialisgjb.com/#]cialis cost[/url]

 76. nsxdausy آوریل 16, 2018 در3:28 ب.ظ

  cialis generic cheap cialis cialis soft [url=http://gocialisgjb.com/#]cialis online[/url]

 77. background-check-search.science آوریل 16, 2018 در5:56 ب.ظ

  Free name address search, http://background-check-search.science free criminal record check online south africa.

 78. bozExpery آوریل 16, 2018 در5:59 ب.ظ

  cialis without a prescription cialis without a prescription buy tadalafil 20mg price [url=http://hopcialisraj.com/#]tadalafil 20mg[/url]

 79. nsxdausy آوریل 16, 2018 در6:03 ب.ظ

  generic tadalafil cialis without prescription cialis brand [url=http://gocialisgjb.com/#]cialis online pharmacy[/url]

 80. fdwVemia آوریل 16, 2018 در6:40 ب.ظ

  online generic viagra viagra for sale buy viagra pills [url=http://viagraveikd.com/#]viagra online[/url]

 81. fdwVemia آوریل 16, 2018 در6:46 ب.ظ

  best generic viagra viagra viagra 100mg [url=http://viagraveikd.com/#]viagra samples[/url]

 82. bdfcoelve آوریل 17, 2018 در2:19 ق.ظ

  buy cheap cialis cialis online cheap cialis coupon [url=http://authenticknicksstore.com/#]cialis online pharmacy[/url]

 83. bdfcoelve آوریل 17, 2018 در2:58 ق.ظ

  cheap tadalafil online cialis buy cialis without prescription [url=http://authenticknicksstore.com/#]cialis online[/url]

 84. dczsoice آوریل 17, 2018 در3:16 ق.ظ

  women viagra low price viagra buy viagra cheap [url=http://menedkkr.com/#]lowest price viagra[/url]

 85. bdfcoelve آوریل 17, 2018 در3:41 ق.ظ

  tadalafil 20 mg best place to buy cialis online reviews buy cialis without prescription [url=http://authenticknicksstore.com/#]cialis for sale online[/url]

 86. nsxdausy آوریل 17, 2018 در3:48 ق.ظ

  non prescription cialis generic tadalafil cialis daily [url=http://gocialisgjb.com/#]tadalafil liquid[/url]

 87. nsxdausy آوریل 17, 2018 در3:53 ق.ظ

  tadalafil tablets generic cialis online tadalafil dosage [url=http://gocialisgjb.com/#]cialis brand[/url]

 88. fdwVemia آوریل 17, 2018 در3:59 ق.ظ

  viagra no prescription viagra for men mail order viagra [url=http://viagraveikd.com/#]viagra coupon[/url]

 89. wbzbreli آوریل 17, 2018 در3:59 ق.ظ

  women viagra generic viagra reviews viagra pharmacy [url=http://junkmarketstyleevents.com/#]discount generic viagra[/url] OK’

 90. bozExpery آوریل 17, 2018 در4:03 ق.ظ

  cialis online no prescription discount cialis tadalafil generic [url=http://hopcialisraj.com/#]buy cheap cialis[/url]

 91. wbzbreli آوریل 17, 2018 در4:38 ق.ظ

  generic viagra overnight name brand viagra online uk viagra sales [url=http://junkmarketstyleevents.com/#]viagra buy online[/url] OK’

 92. bozExpery آوریل 17, 2018 در4:41 ق.ظ

  cialis online generic tadalafil tadalafil 20 mg [url=http://hopcialisraj.com/#]tadalafil tablets[/url]

 93. wbzbreli آوریل 17, 2018 در5:03 ق.ظ

  viagra plus viagra buying cheap generic viagra [url=http://junkmarketstyleevents.com/#]generic cheap viagra[/url] OK’

 94. nsxdausy آوریل 17, 2018 در5:06 ق.ظ

  cialis coupon generic cialis tadalafil best price [url=http://gocialisgjb.com/#]tadalafil[/url]

 95. background-check-screening.science آوریل 17, 2018 در8:54 ق.ظ

  Absolutely free background check online no credit card needed, http://background-check-screening.science/ national background check services.

 96. bdfcoelve آوریل 17, 2018 در9:01 ق.ظ

  cialis sale cheap cialis generic online generic cialis [url=http://authenticknicksstore.com/#]where to buy cialis online[/url]

 97. fdwVemia آوریل 17, 2018 در9:02 ق.ظ

  how to take viagra viagra free viagra sample pack [url=http://viagraveikd.com/#]cheap viagra[/url]

 98. fdwVemia آوریل 17, 2018 در9:15 ق.ظ

  buy viagra online without prescription over the counter viagra generic viagra online [url=http://viagraveikd.com/#]viagra online[/url]

 99. nsxdausy آوریل 17, 2018 در11:34 ق.ظ

  order cialis generic cialis tadalafil tablets 20 mg [url=http://gocialisgjb.com/#]tadalafil reviews[/url]

 100. nsxdausy آوریل 17, 2018 در11:57 ق.ظ

  cialis online no prescription cialis tadalafil cialis canada [url=http://gocialisgjb.com/#]cialis cost[/url]

 101. fdwVemia آوریل 17, 2018 در12:00 ب.ظ

  generic viagra from india viagra coupon viagra and alcohol [url=http://viagraveikd.com/#]viagra online[/url]

 102. bozExpery آوریل 17, 2018 در12:26 ب.ظ

  non prescription cialis tadalafil best price tadalafil 20 mg [url=http://hopcialisraj.com/#]cialis 5mg[/url]

 103. background-check-program science آوریل 17, 2018 در2:27 ب.ظ

  Search court records free, http://background-check-program.science public marriage records summit county ohio.

 104. fdwVemia آوریل 17, 2018 در2:35 ب.ظ

  generic cheap viagra viagra for men buying viagra in canada [url=http://viagraveikd.com/#]viagra samples[/url]

 105. locations background check آوریل 17, 2018 در7:01 ب.ظ

  Criminal lookup massachusetts, http://background-check-locations.stream wayne county michigan court records public access.

 106. iosVemia آوریل 17, 2018 در7:33 ب.ظ

  viagra doses viagra samples viagra brand sale [url=http://officialsaintsnflproshop.com/#]over the counter viagra

 107. background-check-reviews science آوریل 17, 2018 در7:33 ب.ظ

  Duluth mn free court records, http://background-check-reviews.science criminal court hearing.

 108. iosVemia آوریل 17, 2018 در7:38 ب.ظ

  viagra online generic viagra for sale real viagra for sale [url=http://officialsaintsnflproshop.com/#]viagra

 109. bsfsoice آوریل 17, 2018 در10:20 ب.ظ

  natural viagra alternative what happens if a girl takes viagra does viagra work [url=http://fviagrajjj.com/#]cheap viagra canada[/url]

 110. dbabreli آوریل 17, 2018 در10:46 ب.ظ

  buy viagra soft cheap brand pfizer viagra viagra without a prescription [url=http://download4os.com/#]real viagra[/url]

 111. sfndausy آوریل 17, 2018 در10:53 ب.ظ

  cialis soft tabs buy cheap cialis discount cialis [url=http://www.ciallisonline.com/#]cialis online no prescription[/url]

 112. nsfcoelve آوریل 18, 2018 در3:18 ق.ظ

  tadalafil citrate cialis online cialis online [url=http://authenticknicksstore.com/#]cialis online pharmacy[/url]

 113. background-check-review.science آوریل 18, 2018 در6:52 ق.ظ

  Criminal background fbi, http://background-check-review.science/ how long does it takes for a background check to be completed.

 114. nsfcoelve آوریل 18, 2018 در7:07 ق.ظ

  liquid tadalafil buy generic cialis online purchase cialis [url=http://authenticknicksstore.com/#]cialis buy online[/url]

 115. check background آوریل 18, 2018 در11:34 ق.ظ

  Leon county texas public records search, http://background-check-results.science/ how far back does walmart go on a criminal background check.

 116. sfndausy آوریل 18, 2018 در11:36 ق.ظ

  cialis without a prescription tadalafil tablets generic cialis [url=http://www.ciallisonline.com/#]tadalafil generic[/url]

 117. sfndausy آوریل 18, 2018 در11:40 ق.ظ

  tadalafil online cialis daily liquid tadalafil [url=http://www.ciallisonline.com/#]online cialis[/url]

 118. iosVemia آوریل 18, 2018 در11:42 ق.ظ

  viagra instructions buy viagra online cheap viagra canada [url=http://officialsaintsnflproshop.com/#]viagra for men

 119. background-check-investigator آوریل 18, 2018 در12:15 ب.ظ

  Wake county family court public records, http://background-check-investigator.stream cook county jail inmate lookup.

 120. background-check-reports آوریل 18, 2018 در6:30 ب.ظ

  Inmate search in california, http://background-check-reports.science sydney criminal history museum.

 121. iosVemia آوریل 18, 2018 در6:33 ب.ظ

  viagra erection viagra samples online viagra sales [url=http://officialsaintsnflproshop.com/#]buy viagra online

 122. vdsExpery آوریل 18, 2018 در6:52 ب.ظ

  cialis 20mg cialis soft tabs cheap tadalafil [url=http://cialisoakdm.com/#]do you need a prescription for cialis[/url]

 123. sfndausy آوریل 18, 2018 در7:31 ب.ظ

  cialis pills tadalafil best price cialis 20 mg [url=http://www.ciallisonline.com/#]cialis 5mg[/url]

 124. vdsExpery آوریل 18, 2018 در8:33 ب.ظ

  cialis 20mg cialis no prescription cialis without prescription [url=http://cialisoakdm.com/#]cialis cost[/url]

 125. background-check-report.science آوریل 18, 2018 در11:06 ب.ظ

  Polk county criminal records search iowa, http://background-check-report.science private surveillance.

 126. background-check-renters آوریل 19, 2018 در4:10 ق.ظ

  Redacting public records in arizona, http://background-check-renters.science washington county oregon civil court records.

 127. background check for free stream آوریل 19, 2018 در1:22 ب.ظ

  Criminal background check johnston county nc, http://background-check-for-free.stream/ michigan public records real estate.

 128. check background آوریل 19, 2018 در1:59 ب.ظ

  Pinellas county court records guest login, http://background-check-instant.stream/ find criminal records uk free.

 129. background-check-information آوریل 19, 2018 در7:02 ب.ظ

  Lee county al arrest search, http://background-check-information.stream mcdowell county west virginia public records.

 130. background check آوریل 19, 2018 در7:40 ب.ظ

  Criminal court records south dakota, http://background-check-for-employment.stream/ social security employment history records.

 131. history background آوریل 19, 2018 در11:12 ب.ظ

  Macomb county michigan public records, http://background-check-history.stream credit report for tenants.

 132. background check government stream آوریل 20, 2018 در7:38 ق.ظ

  Federal bureau of investigation criminal history background checks, http://background-check-government.stream/ free pa online public records.

 133. background-check-criminal-records stream آوریل 20, 2018 در8:09 ق.ظ

  Crimewatch map, http://background-check-criminal-records.stream/ florida inmate search.

 134. background-check-free-criminal-record.stream آوریل 20, 2018 در11:28 ق.ظ

  Corrections of illinois inmate search, http://background-check-free-criminal-record.stream maricopa county public records department.

 135. background check companies stream آوریل 20, 2018 در12:51 ب.ظ

  Police check sa application form, http://background-check-companies.stream/ can you get free criminal background checks.

 136. background-check-free.stream آوریل 20, 2018 در3:28 ب.ظ

  Background check process india, http://background-check-free.stream/ houston texas public records online.

 137. cheap background check آوریل 20, 2018 در7:29 ب.ظ

  Credit check potential tenant, http://background-check-cheap.stream/ criminal background check hawaii.

 138. check background آوریل 20, 2018 در7:41 ب.ظ

  Employee drug tests, http://background-check-for-rental.stream/ opm background investigation results.

 139. background check آوریل 20, 2018 در11:23 ب.ظ

  Sac co sheriff inmate search, http://background-check-for-landlords.stream/ criminal background check richmond bc.

 140. background criminal check آوریل 21, 2018 در12:10 ق.ظ

  Orange county court records florida search, http://background-and-criminal-check.stream/ fulton county georgia probate court marriage records.

 141. arrest-search stream آوریل 21, 2018 در4:39 ق.ظ

  Find the address, http://arrest-search.stream/ montgomery county jail records pa.

 142. records arrest آوریل 21, 2018 در9:11 ق.ظ

  Ssn database search, http://arrest-records-free.stream/ federal government background check.

 143. arrest-record-search.stream آوریل 21, 2018 در5:24 ب.ظ

  Delaware public records request, http://arrest-record-search.stream/ personal background checks uk.

 144. arrest-lookup.stream آوریل 21, 2018 در7:56 ب.ظ

  El paso county sheriff texas warrant search, http://arrest-lookup.stream/ tallahassee arrest records.

 145. background arrest record check آوریل 21, 2018 در10:18 ب.ظ

  Hennepin county criminal complaint search, http://arrest-record-background-check.stream free criminal search tn.

 146. affordable-background-checks stream آوریل 21, 2018 در11:43 ب.ظ

  Fayette county public records ky, http://affordable-background-checks.stream/ politicians with criminal records united states.

 147. advanced-background-checks.stream آوریل 22, 2018 در3:24 ق.ظ

  Free background check for yourself, http://advanced-background-checks.stream expunged records background check pennsylvania.

ارسال نظر