تست اضطراب بک

این مقیاس برای سنجش میزان اضطراب طراحی شده و شامل 21 عبارت است. هر عبارت بازتاب یکی از علائم اضطراب است که معمولا افرادی که از نظر بالینی مضطرب هستند، یا کسانی که در وضعیت اضطراب انگیز قرار می‎گیرند، تجربه می‎کنند.
لطفا جملات زیر را بخوانید و مشخص کنید طی هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید. چه میزانی برای شما مشکل ایجاد کرده است . برای هر مورد تنها یکی از گزینه های مقیاس زیر را انتخاب کنید.
اصلا … خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) … متوسط ( خیلی ناخوشایند بود اما تحمل کردم)  … شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم).
1.کرخی و گز گز شدن ( مور مور شدن)
2.احساس داغی (گرما)
3.لرزش درپاها
4.ناتوانی در آرامش
5.ترس از وقوع حادثه بد
6.سرگیجه و منگی
7.تپش قلب و نفس نفس زدن
8.حالت متغیر ( بی ثبات)
9.وحشت زده
10.عصبی
11.احساس خفگی
12.لرزش دست
13.لرزش بدن
14.ترس از دست دادن کنترل
15.به سختی نفس کشیدن
16.ترس از مردن
17.ترسیده ( حالت ترس)
18.سوء هاضمه و ناراحتی شکم.
19.غش کردن (ازحال رفتن)
20.سرخ شدن صورت
21.عرق کردن ( نه در اثر گرما)
فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . 1388
غرایی ، بنفشه ( 1372). بررسی پاره ای از الگوی شناختی در بیماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی . انستیتو روان پزشکی ایران.
کاویانی ، حسین و موسوی ، اشرف السادات. (1378). ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران .66
———-
تفسیر
این پرسشنامه یک مقیاس 21 ماده ای است ، که
گزینه 1 صفر نمره
گزینه 2 یک نمره
گزینه 3 دو نمره
گزینه 4 سه نمره می گیرد.
نمره 0 تا 7 هیچ اضطرابی ندارید
نمره 15 تا 18 اضطراب خفیف
نمره 16 تا 25 اضطراب متوسط
نمره 26 تا 63 اضطراب شدید
2017-07-02T11:56:55+00:00