admin

خانه/admin

درباره admin

این کاربر هیچ جزییاتی ندارد
تا کنون یجاد کرده است وشته

شفقت خود

در دهه های اخیر، پژوهشگران به بررسی سازه شفقت خود به عنوان یک شکل سازگارانه ارتباط درون فردی پرداخته‌‏اند (گیلرت و آیرونز، 2005؛ لیری، آدامز و تیت، 2004؛ نف، هسیه و دیجیتیرات،2005). شفقت خود شامل اهمیت و شفقت نسبت به خود در برابر سختی ها یا ناکفایتی های ادراک شده است (بنت-گولمن، 2001؛ براچ، 2003؛ هان، 1997؛ [...]

توسط | 2017-07-02T10:51:36+00:00 دسامبر 29th, 2014|مقالات|دیدگاه‌ها برای شفقت خود بسته هستند

کاهش اضطراب بر مبنای بهوشیاری

 از جمله سازه­ هایی که با هدف عملیاتی کردن مفهوم خودآگاهی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، بهوشیاری است. هر نظریه ای بهوشیاری را با تأکید بر برخی جنبه‌های آن تعریف و توصیف می‌کند. از دید براون، رایان و کرسول (2007، به نقل از قربانی، 1392) بهوشیاری آگاهی و توجه پذیرا به تجربه و رویداد کنونی [...]

توسط | 2017-07-02T14:02:53+00:00 دسامبر 29th, 2014|مقالات|دیدگاه‌ها برای کاهش اضطراب بر مبنای بهوشیاری بسته هستند