مشاوره و روان درمانی کودک و نوجوان

خانه/مشاوره و روان درمانی کودک و نوجوان
مشاوره و روان درمانی کودک و نوجوان 2017-07-02T14:01:17+00:00

 مشاوره و روان درمانی

کودک و نوجوان

روان درمانی از راهبردهای موثر در جهت درمان اختلالات مختلف در کودکان و نوجوانان می باشد. در این نوع درمان درمانگر جلساتی را با کودک و جلساتی را بصورت مشترک با والدین تشکیل می دهد.

اختلالات درونی سازی شامل اضطراب، ترس، وسواس و افسردگی و اختلالات برونی سازی شامل اختلال بیش فعالی و کمبود توجه و اختلال نافرمانی و رفتار مقابله ای در کودکان و نوجوانان می باشد.