مشاورین و همکاران 2018-06-25T15:02:38+00:00

شیوا گرانمایه پور

روان شناس بالینی- روان درمانگر پویشی

مدرس رسمی دوره کاهش استرس بر اساس بهوشیاری از مرکز بهوشیاری آمریکا

دکتر علیرضا طهماسب

روان درمانگر

دکترای روان درمانی از دانشگاهSFU  اتریش – متخصص روان درمـانی پویشـی کوتاه مـدت (ISTDP)

مینا اولیایی

روان درمانگر پویشی کوتاه مدت

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin mattis quam ut nisi lobortis bibendum. Morbi consequat placerat nibh vel mattis. Sed sit amet eros ultrices quis.

دکتر علیرضا سالمی

روان شناس بالینی

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin mattis quam ut nisi lobortis bibendum. Morbi consequat placerat nibh vel mattis. Sed sit amet eros ultrices quis.

دکتر حمیدرضا غریبی

متخصص زوج درمانی ، خانواده و گروه درمانی

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin mattis quam ut nisi lobortis bibendum. Morbi consequat placerat nibh vel mattis. Sed sit amet eros ultrices quis.

دکتر مرجان کاشانی

روان شناس

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin mattis quam ut nisi lobortis bibendum. Morbi consequat placerat nibh vel mattis. Sed sit amet eros ultrices quis.

دکتر فاطمه حمزوی

روان شناس بالینی- روان درمانگر پویشی

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin mattis quam ut nisi lobortis bibendum. Morbi consequat placerat nibh vel mattis. Sed sit amet eros ultrices quis.

دکتر سارا کشاورز

روان شناس بالینی- روان درمانگر پویشی

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin mattis quam ut nisi lobortis bibendum. Morbi consequat placerat nibh vel mattis. Sed sit amet eros ultrices quis.

دکتر مهرانا حسینی

متخصص روان درمانی کل نگر

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin mattis quam ut nisi lobortis bibendum. Morbi consequat placerat nibh vel mattis. Sed sit amet eros ultrices quis.

شهنور حدادیان

روان شناس

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin mattis quam ut nisi lobortis bibendum. Morbi consequat placerat nibh vel mattis. Sed sit amet eros ultrices quis.

مهشید کارخانچی

روان شناس

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin mattis quam ut nisi lobortis bibendum. Morbi consequat placerat nibh vel mattis. Sed sit amet eros ultrices quis.

فریال هرمزانی

روان شناس کودک و نوجوان

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin mattis quam ut nisi lobortis bibendum. Morbi consequat placerat nibh vel mattis. Sed sit amet eros ultrices quis.

عطیه رضایی

روان شناس

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin mattis quam ut nisi lobortis bibendum. Morbi consequat placerat nibh vel mattis. Sed sit amet eros ultrices quis.

مهراوه حسینی

بازی درمانگر

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin mattis quam ut nisi lobortis bibendum. Morbi consequat placerat nibh vel mattis. Sed sit amet eros ultrices quis.

مرجان محمدیان

روان شناس

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin mattis quam ut nisi lobortis bibendum. Morbi consequat placerat nibh vel mattis. Sed sit amet eros ultrices quis.

ما از هر طریقی بتوانیم به کمک شما می شتابیم

اهمیت دادن به خود را به تعویق نندازید!

تماس با ما