بهوشیاری

خانه/بهوشیاری
بهوشیاری 2017-06-25T11:43:20+00:00

بهوشیاری

(Mindfulness)

بهوشیاری یک عامل زیربنایی مهم برای رسیدن به رهایی است. زیرا روشی موثر و قوی برای خاموش کردن و توقف فشارهای دنیا و یا فشارهای ذهنی خود فرد می باشد. بهوشیاری روشی مدرن برای رهایی از خیالات و اقامت در زمان اکنون است. شکلی متفاوت از نگاه به زمان اکنون و حضور دائم در الان.

برای مدیریت ذهن لازم است قوانین ذهن را به درستی شناخته و با مدیریت بر آن، از حداکثر توانمندیش بهره برد. بهوشیاری راهکاری موثر برای دستیابی به حداکثر توانمندی ذهن و مدیریت بر آن است. بهوشیاری یا حضور ذهن به معنای آگاهی از افکار، رفتار، هیجانات و انگیزه ها است به طوری که بهتر بتوانیم آنها را مدیریت و تنظیم کنیم. به عبارت دیگر بهوشیاری به معنای توجه کردن به شیوه ای خاص است. یعنی توجه و تمرکزی که سه عنصر در آن دخالت دارد، بودن در حال حاضر، تمرکز داشتن و عدم قضاوت.

مرکز مـانـا با داشتن تیم تخصصی از مربیان با صلاحیت از مرکز بهوشیاری آمریکا اقدام به برگزاری دوره های تخصصی و عمومی بهوشیاری کرده است. بهوشیاری می تواند در بخشهای مختلف درمانی، در اختلالات روانشناختی و همچنین در رشد فردی و سازمانی در مخاطبین مختلف موثر واقع شود.