تشخیص و ارزیابی روانی

خانه/تشخیص و ارزیابی روانی
تشخیص و ارزیابی روانی 2017-07-02T09:33:02+00:00

خدمات تشخیص و ارزیابی روانی

اولین و مهمترین قدم یک روانشناس و روانپزشک  در تشخیص بیماری روانی انجام مداخلات تشخیصی است، اولین قدم در این راستا مصاحبه تشخیصی است که هدف از آن جمع آوری اطلاعاتی است که به درمانگر کمک می کند به تشخیص مشکلات اصلی دست یابد. معاینه وضعیت روانی، بخشی از ارزیابی بالینی است كه مجموع مشاهدات و برداشت‌های معاینه‌كننده را در مورد یك بیمار روانی به هنگام مصاحبه توصیف می‌كند. در حالی كه شرح حال و سابقه بیمار ثابت باقی می‌ماند، وضعیت روانی او ممكن است روز به‌ روز یا ساعت‌ به ‌ساعت تغییر یابد.

با توجه به اینکه این بخش اطلاعات پایه مراجع را جمع آوری می نماید و کلیه فرآیندهای بعدی بر این اساس شکل می گیرد، بعنوان مهمترین بخش مرکز تلقی می شود. لذا پس از انجام مصاحبه تشخیصی اولیه، تست های روانشناختی تخصصی مورد نیاز برای هر فرد صورت می پذیرد و پس از تحلیل نتایج، در یک جلسه ارزیابی با مشورت تیم تخصصی شامل روانپزشک و روانشناس بالینی به تشخیص نهایی پرداخته و نقشه راه برای درمان پیشنهاد می گردد.